Magatartási kódex

A Roar Kft. a Generali Csoport tagja. A Generali Csoport Magatartási Kódexét 2012. december 14-én fogadta el az Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága. Kódexünk értékeink megtestesítőjeként nem csupán munkavállalóink számára szolgál iránymutatásul, nemcsak közösségünket erősíti, de közelebb hozza a Generalit mindazokhoz, akik számára ugyanezen elvek fontosak.

Csoportszintű Magatartási Kódex

Magatartási Kódexünk meghatározza az általunk elfogadottnak tartott magatartást, illetve iránymutatást nyújt a sokszínűség és a befogadás erősítéséhez, a vállalati eszközök védelméhez, az összeférhetetlenség megelőzéséhez, a vesztegetés és csalás elkerüléséhez, a pénzügyi jelentéstételhez és a bizalmas információk kezeléséhez, továbbá a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához valamint a nemzetközi szankciók kezeléséhez.

Szeretnénk olyan légkört teremteni, ahol bárki szabadon kérdezhet vagy jelentheti be az aggályos eseteket.

Ezen túlmenően online kurzusok, tréningek formájában biztosítjuk, hogy valamennyi munkavállalónk érzékelje Magatartási Kódexünk jelentőségét, illetve saját szerepét és felelősségét az aggályos esetek bejelentésében.

A Generali Csoport garantálja a lehető legnagyobb bizalmasságot, a jóhiszemű bejelentőkkel, illetve a kivizsgálásban résztvevőkkel szembeni tisztességtelen cselekményeket vagy megtorlást pedig semmilyen formában nem tolerálja. A bejelentés megtorlását minden esetben a Magatartási Kódex megsértésének tekintjük, és olyan büntetéssel sújtjuk, amely a legsúlyosabb esetekben a munkaviszony megszűnését vonhatja maga után.

Aggályos esetek bejelentése

Vállalatunkhoz bejelenthető minden olyan eset vagy eljárás, amelyről a bejelentő jóhiszeműen feltételezi, hogy az kifogásolható, jogellenes, illetve a Magatartási Kódexünkben foglaltakba ütközik.

A bejelentéseket helyi szinten az alábbi csatornákon fogadjuk:

A bejelentéseket a nemzetközi Generali Csoporthoz az alábbi csatornákon lehet eljuttatni:

A Compliance Helpline segélyvonal üzemeltetője a GCS Compliance Service Europe Ltd. (Navex Global leányvállalata). A weboldal magyar nyelven is elérhető.

A fenti kommunikációs csatornák nem használhatóak a nemzetközi Generali Csoport tagvállalatai által értékesített termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélpanaszok bejelentésére.

Back to the top