Biztosítás fogalma – Minden, amit a biztosításokról tudni érdemes!

Kelemen Ottó I 2023.03.27. Pénzügyi tippek, Egyéb
Biztosítás fogalma - Minden, amit a biztosításokról tudni érdemes!

A biztosítás fogalma egyszerűnek tűnik, mégis sokszor nem könnyű eligazodni rajta. Az alábbi biztosítási alapfogalmak kisokosban viszont minden kérdésre megtalálhatod a választ! Megnézzük mit is jelent a biztosítás, mi a haszna és hogy mi is a biztosítási kockázat. Megvizsgáljuk, hogy milyen típusok és ágak léteznek, továbbá milyen esetekben szolgáltat egy biztosító. Csapjunk is bele a biztosítás világába!

A biztosítás fogalma és működése

A biztosítás összességében az előre nem látható, de véletlenszerűen bekövetkezhető események elleni anyagi védelmet jelenti. Itt a hangsúly a váratlan eseményen van. A tervezett időpontban bekövetkező károk fedezésére nem alkalmasak a biztosítások. Ilyen például, ha egy már meglévő egészségügyi probléma megoldására kötnél egészségbiztosítást. Ha biztosítást kötsz, akkor a biztosító vállalja, hogy a szerződésben megjelölt káresemények bekövetkezésekor egy előre meghatározott összeget fizet neked. 

Más szóval, a biztosító a szerződés létrejöttével átvállal bizonyos kockázatokat, tehát az ügyfél számára anyagi fedezetet nyújt.

Az újkori biztosítások története körülbelül 200 évre nyúlik vissza. Ha a kollektív kockázatviselés szempontjából közelítjük meg a témát, akkor a fogalom és a módszer szinte egyidős az emberiséggel. Az ókori rabszolgatartók például pénzt gyűjtöttek arra az esetre, hogy a rabszolgák szökéséből származó veszteségeiket egymás között felosszák. Ezt kárfelosztásnak nevezzük.. 

Szigorúan véve a modern biztosítások is ugyanezen az elven működnek. A biztosítási díjként befizetett összeg egy közös fedezetet, más néven közös díjtartalékot képez. Ha pedig a biztosító társaság kockázati közösségében lévő ügyfelei közül valakit kár ér, azt ebből az alapból téríti meg a pénzintézet.

Miért hasznos egy biztosítás?

Nehéz lenne felsorolni, hogy mennyi különböző okból érdemes biztosítást kötni, hisz egy ilyen szerződésnek megszámlálhatatlanul sok előnye van. 

Az egyik legfontosabb előnye az, hogy segít felkészülni a legkiszámíthatatlanabb helyzetekre. 

Kisebb-nagyobb ingóságai szinte mindenkinek vannak. Ha ezekben kár esik, az olyan anyagi nehézségekkel járhat, amit önerőből nagyon nehéz lenne átvészelni. Nem is beszélve arról a lelki és anyagi teherről, amit például egy tartós egészségkárosodás, vagy egy szerettünk halála okozhat. 

A biztosítások tehát összességében nyugalmat és stabilitást jelenthetnek a szerződött felek életében.

Ha valami rosszra fordul, akkor legalább az anyagi problémákkal nem kell foglalkozniuk.

Mi az a biztosítási kockázat?

Nézzük át a biztosítás formák legfőbb csoportjait, ágazatait. Ám ahhoz, hogy pontosan megértsük, mi mentén válnak el ezek az ágazatok, fontos tisztázni a biztosítási kockázat fogalmát.

Biztosítási kockázat az a káresemény lehet, amelynek bekövetkezése egyértelmű, és egyértelműen kárt okoz. 

Ezt nevezzük tiszta kockázatnak. Ezen belül megkülönböztetünk egymástól abszolút és relatív kockázatot:

  • Abszolút kockázatok bekövetkezése biztos, csupán az időpontjuk nem kalkulálható ki előre teljes pontossággal. Ilyen például egy haláleset. 
  • Relatív kockázatnak azt az eseményt nevezzük, amelynek sem az időpontja, sem a bekövetkezése nem biztos, és a gyakorisága is változó. Ide tartozik például a tűzkár, a csonttörés, egy autóbaleset (erre jó a casco), a betörés, és még rengeteg minden más. 

A káreseményeknél fontos megemlíteni, hogy egy kockázat kizárólag akkor biztosítható, ha véletlenszerűen, előre nem láthatóan, és nem akaratlagosan következik be! Például ha valaki azután próbálna kisállat biztosítást kötni, hogy valamilyen fajtájára jellemző betegséggel diagnosztizálták a kedvencét, minden bizonnyal el fogják utasítani. Ebben az esetben a biztosítási esemény bekövetkezése kiszámítható és igen valószínű. Továbbá a feltételekben rögzítve is van, milyen, a fajtára tipikusan jellemző betegségek esetén alkalmaz a biztosító kizárást. A kisállat biztosítás váratlan betegségek (pl.: vírusos járványok), vagy baleset esetén nyújthat segítséget.

Mik a legfőbb biztosítás típusok és biztosítási ágak?

A biztosítási szakmában két fő ágazatról beszélhetünk. Megkülönböztetünk egymástól élet és nem-élet típusú biztosításokat. 

Az élet ágazat konstrukcióira elsősorban az abszolút kockázatok jellemzők, a nem-élet típusúakra a relatívak, ám a gyakorlatban gyakoriak az átfedések. Például ma már számos élet- és nyugdíjbiztosítás tartalmaz baleseti szolgáltatásokat is.

Kik a biztosítás résztvevői? 

Laikusként azt gondolhatnánk, hogy egy biztosításnak két szereplője van: a biztosító és a biztosított. Ám a valóságban sokkal szerteágazóbb a helyzet. Lássuk őket!

Biztosító

Egy biztosítási szerződésben a biztosító az a szereplő, aki kockázati fedezetbe veszi a biztosítás tárgyát. Egyszerűbben szólva ő az, aki fizet, ha bekövetkezik a káresemény. A biztosító feladata, hogy kockázati köröket hozzon létre. Ezekben a körökben hasonló jellemzőkkel rendelkező biztosítottak szerepelnek, hasonló kockázatokkal. Majd a biztosító átvállalja, más szóval megveszi az ügyfelektől a kockázataikat, és káresemény után anyagi fedezetet vállal. Tehát kárkifizetést indít. 

Biztosított

A biztosított az a személy, akinek a szerződés az érdekét védi. Magyarán az, akinek életével, egészségével vagy vagyontárgyaival kapcsolatban fedezetet nyújt a biztosító. Fontos leszögezni, hogy a biztosított személye bizonyos esetekben nem egyezik meg a káreseti kedvezményezett személyével. Ezt tapasztalhatjuk például életbiztosítások esetén, ahol a biztosított halálát követően fizet a biztosító. Ebben az esetben a szerződésben meghatározott kedvezményezettek kapják a biztosítási összeget. De jó példa még a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás is. Itt, ha az autóm kárt okoz egy másik autóban, a kárkifizetés a károsultat illeti, nem pedig a biztosítottat.  

Biztosítást kötő szerződő fél

A szerződő fél teszi az ajánlatot a biztosítónak. Ezt a biztosító vagy befogadja vagy elutasítja. Továbbá a szerződőnek két nagyon fontos kötelessége lesz a biztosítási szerződés tartama alatt

  • díjfizetés: mindig a szerződőnek kell a díjat fizetnie.
  • változásbejelentési kötelezettség: például ha megváltoznak a kommunikációs csatornáik: posta, email cím. Fontos a váloztásbejelentési kötelezettség mivel a szerződést érintő sarkalatos dokumentumok az általunk megadott kommunikációs csatornára érkeznek.

De akkor is értesíteni kell a biztosítót, például lakásbiztosítás esetén, ha jelentős változás történik az ingatlanban. Értem ezalatt, ha szerkezeti felújítás vagy tetőcsere történik, esetleg bővül a család, mert így az együtt élők létszáma is változik. Ennek az elmulasztása okozhatja egy kárkifizetés megtagadását, sajnos jogosan.

Kedvezményezett

Ha bekövetkezik a káresemény, a szerződés szerint a kedvezményezett jogosult a biztosítási összegre, vagy szolgáltatásra. Tehát például egy haláleset bekövetkeztekor a szerződésben megjelölt kedvezményezettet illeti meg a juttatás.

Közvetítő

A közvetítő az a fél, aki az ügyfél megbízásából elkészíti az ajánlatot, és azt beküldi a biztosító számára. Rendszerint ő az, aki segít az ügyfélnek kiválasztani a legmegfelelőbb biztosítást, és elintézi a szerződéskötéssel járó, szükséges feladatokat és papírmunkát. Természetesen szerződéskötés után is lehet keresni a közvetítőt hasznos tanácsokért. Ilyenek például a Roar tanácsadó partnerei is.

Károsult

Ez a fogalom például a kötelező felelősségbiztosítások esetén merül fel. Így nevezzük azt a harmadik felet, akinek a biztosított kárt okoz, és aki a térítésben részesül.

Mikor szolgáltat a biztosító?

A biztosító jellemzően akkor szolgáltat, ha a szerződésben foglalt káresemények valamelyike bekövetkezik. Ám a kifizetésnek vannak bizonyos feltételei. 

Ritka esetekben a biztosító mentesülhet a kártérítési kötelezettség alól. Például ha kiderül, hogy egy adott károkozás szándékos volt, vagy egy balesetbiztosítás esetén a kár alkoholos befolyásoltság alatt következett be. 

Ezeket a kizárásokat és mentesüléseket a szerződésnek kristálytisztán tartalmaznia kell. Így mielőtt aláírnál bármit is, azt javasoljuk, hogy mindenképp olvasd át tüzetesen. Akár egy szakember segítségével is átnézheted közösen, hogy ne érjenek váratlanul egyes megkötések. Mi is szívesen segítünk

Mi az alulbiztosítottság és mi a túlbiztosítottság?

Egy kockázat akkor biztosítható, ha annak az értékét összegszerűen is meg lehet határozni. Ez egy lakásbiztosításnál vagy egy hajó cascónál különösen fontos adat, ha leég a ház, vagy megsérül a hajó. A biztosító legfeljebb ezt az előre meghatározott, úgynevezett újrabeszerzési (ingatlanoknál újjáépítési) értéket fogja kifizetni.

Előfordulhat azonban, hogy egy ingatlan vagy autó értéke időközben változik. 

Ha például a házunkon jelentős felújítási munkálatokat végeztünk, annak az újjáépítési értéke emelkedni fog. Ám amennyiben biztosításunkat az évek során nem aktualizáltuk, káreset bekövetkeztekor a biztosító legfeljebb csak az eredeti újjáépítési értékig térít. Ez pedig jóval kevesebb lehet, mint a felújított házon esett kár értéke.

Erről itt írtunk bővebben: Alulbiztosítottság: az ingatlantulajdonosok rémálma.

Létrejöhet azonban túlbiztosítottság is. Előfordulhat, hogy egy korábban nagy értékű szerverpark értéke az évek során csökken, mivel újabb és olcsóbb technológiák jelennek meg. Amennyiben a szerződésünket nem aktualizáljuk, akkor a magasabb, kezdeti újra beszerzési értékért fizetjük a biztosítási díjat. A biztosító ebben az esetben csupán a tényleges kárt fizeti meg. Egy nagyobb kár esetén a kártérítés lehet, hogy csak a fele lesz annak az árnak, amiért mi a biztosítási díjat egészen eddig befizettük. 

Hogyan válasszuk ki a megfelelő biztosítást?

Elsőként gondoljuk át azt, hogy milyen céljaink és igényeink vannak? Mitől félünk? Miben látunk kockázatot? Ezek után érdemes elkezdeni tájékozódni a lehetőségekről a biztosítási tanácsadóknál, és a pénztárcánkra szabni az ajánlatot.

A biztosítási ajánlatokból azonban még a szűrések és szűkítések után is Dunát lehetne rekeszteni. 

Ezért azt javasoljuk, hogyha valóban fontolóra vetted egy biztosítás megkötését, fordulj szakemberhez. Mi is szívesen segítünk.

A biztosítási tanácsadók alapos és mélyreható ismeretek sajátítanak el a biztosítások terén. Ennek köszönhetően segítenek felmérni a lehetőségeket, és eligazodni a számtalan ajánlat között. Így könnyen megtalálod azt az egyet, ami leginkább passzol a Te személyes igényeidhez. A szakemberek alaposan tájékoztatnak arról is, hogy milyen szerződési feltételek, kizárások, mentesülések mentén térít vagy nem térít a biztosítótársaság. Valamint arról is, hogy milyen pontos költségekkel kell számolni a jövőben. 

Mivel egyes biztosítások – mint például az élet- vagy a nyugdíjbiztosítás – hosszú távú elköteleződést jelent, így alaposan meg kell fontolni döntést. Ezt pedig a legjobb egy olyan szakemberrel az oldaladon megtenni, aki hiteles tájékoztatást tud adni.

Segítünk!

Egy biztosítás krízis esetén hatalmas segítséget jelenthet. Főként a nagyobb értékű ingóságoknál és ingatlanok esetében, ahol önerőből szinte lehetetlen lenne kompenzálni az anyagiakat. Bizonyos konstrukciókkal félretehetünk a nyugdíjas éveinkre, felkészülhetünk egy nyaralás alatt bekövetkező balesetre, vagy kedvencünk betegsége esetén is hasznunkra válhat. 

Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos  biztosításokat nem elég egyszer megkötni (pl.: lakásbiztosítás). Ahogy az az alulbiztosítottság és a túlbiztosítottság példáján is látszik, időről időre aktualizálni kell a megállapodást. Egyrészt azért, hogy semmiképp se fizessünk feleslegesen, vagy épp ellenkezőleg, hogy mindent a valós értékéért biztosítsunk.

Úgy érzed, nehezen igazodsz el a számtalan ajánlat között, vagy nincs elég időd és energiád átnézni a már meglévő szerződéseid? Fordulj hozzánk! Mi segítünk felmérni a terepet, és kiválasztani a legjobb ajánlatokat! Szívesen átnézzük veled a már meglévő biztosításaid is, hogy semmiképp se ess az alul- vagy a túlbiztosítottság csapdájába.


A leírtak a blog írójának a személyes véleményét tükrözik, nem minősülnek ajánlatnak, kötelezettség vállalásnak, üzleti vagy befektetési, biztosítási javaslatnak, vagy felhívásnak. Konkrét biztosítási, vagy egyéb befektetési elképzelés esetén előzetesen mindenképpen konzultálj szakemberrel annak érdekében, hogy a személyes körülményeid és lehetőségeid alapján a lehető legjobb döntést hozhasd meg. 

Kérdésed van a témával kapcsolatban? Ne tartsd magadban. Írj nekünk minél hamarabb!

advisor
Kelemen Ottó

biztosítási szakértő

mood
Back to the top

Az oldal tartalma nem másolható.