Biztosítás fogalma – Minden, amit a biztosításokról tudni érdemes!

Egyeki Bálint I 2021.05.17. Egyéb, Pénzügyi tippek
Biztosítás fogalma

A biztosítás fogalma egyszerűnek tűnik, mégis sokszor nem könnyű eligazodni rajta. Az alábbi biztosítási alapfogalmak kisokosban viszont minden kérdésre megtalálhatod a választ! Megnézzük mit is jelent a biztosítás, mi a haszna és hogy mi is a biztosítási kockázat. Megvizsgáljuk, hogy milyen típusok és ágak léteznek, továbbá milyen esetekben szolgáltat egy biztosító. Csapjunk is bele a biztosítás világába!

A biztosítás fogalma és működése

A biztosítás összességében az előre nem látható, de véletlenszerűen bekövetkezhető események elleni anyagi védelmet jelenti. Itt a hangsúly a váratlan eseményen van. A tervezett időpontban bekövetkező károk fedezésére nem alkalmasak a biztosítások. Ilyen például, ha egy már meglévő egészségügyi probléma megoldására kötnél egészségbiztosítást. Ha biztosítást kötsz, akkor a biztosító vállalja, hogy a szerződésben megjelölt káresemények bekövetkezésekor egy előre meghatározott összeget fizet neked. 

Más szóval, a biztosító a szerződésben megjelölt káresemények bekövetkeztekor átvállalja a kockázatot.

Az újkori biztosítások története körülbelül 200 évre nyúlik vissza. Ha a kollektív kockázatviselés szempontjából közelítjük meg a témát, akkor a fogalom és a módszer szinte egyidős az emberiséggel. Az ókori rabszolgatartók például pénzt gyűjtöttek arra az esetre, hogy a rabszolgák szökéséből származó veszteségeiket egymás között felosszák. Ezt kárfelosztásnak nevezzük.. 

Szigorúan véve a modern biztosítások is ugyanezen az elven működnek. A biztosítási díjként befizetett összeg egy közös fedezetet, más néven közös tartalékot képez. Ha pedig a biztosító társaság tagjai közül valakit kár ér, azt ebből az alapból téríti meg a pénzintézet.

Miért hasznos egy biztosítás?

Nehéz lenne felsorolni, hogy mennyi különböző okból érdemes biztosítást kötni, hisz egy ilyen szerződésnek megszámlálhatatlanul sok előnye van. 

Az egyik legfontosabb előnye az, hogy segít felkészülni a legkiszámíthatatlanabb helyzetekre. 

Kisebb-nagyobb ingóságai szinte mindenkinek vannak. Ha ezekben kár esik, az olyan anyagi nehézségekkel járhat, amit önerőből nagyon nehéz lenne átvészelni. Nem is beszélve arról a lelki és anyagi teherről, amit például egy tartós egészségkárosodás, vagy egy szerettünk halála okozhat. 

A biztosítások tehát összességében nyugalmat és stabilitást jelenthetnek a szerződött felek életében.

Ha valami rosszra fordul, akkor legalább az anyagi problémákkal nem kell foglalkozniuk.

Mi az a biztosítási kockázat?

Nézzük át a biztosítás formák legfőbb csoportjait, ágazatait. Ám ahhoz, hogy pontosan megértsük, mi mentén válnak el ezek az ágazatok, fontos tisztázni a biztosítási kockázat fogalmát.

Biztosítási kockázat az a káresemény lehet, amelynek bekövetkezése egyértelmű, és egyértelműen kárt okoz. 

Ezt nevezzük tiszta kockázatnak. Ezen belül megkülönböztetünk egymástól abszolút és relatív kockázatot:

  • Abszolút kockázatok bekövetkezése biztos, csupán az időpontjuk nem kalkulálható ki előre teljes pontossággal. Ilyen például egy haláleset. 
  • Relatív kockázatnak azt az eseményt nevezzük, amelynek sem az időpontja, sem a bekövetkezése nem biztos, és a gyakorisága is változó. Ide tartozik például a tűzkár, a csonttörés, egy autóbaleset (erre jó a casco), a betörés, és még rengeteg minden más. 

A káreseményeknél fontos megemlíteni, hogy egy kockázat kizárólag akkor biztosítható, ha véletlenszerűen, előre nem láthatóan, és nem akaratlagosan következik be! Például ha valaki azután próbálna kisállat biztosítást kötni, hogy valamilyen fajtájára jellemző betegséggel diagnosztizálták a kedvencét, minden bizonnyal el fogják utasítani. Ebben az esetben a biztosítási esemény bekövetkezése kiszámítható és igen valószínű. A kisállat biztosítás váratlan betegségek (pl.: vírusos járványok), vagy baleset esetén nyújthat segítséget..

Mik a legfőbb biztosítás típusok és biztosítási ágak?

A biztosítási szakmában két fő ágazatról beszélhetünk. Megkülönböztetünk egymástól élet és nem-élet típusú biztosításokat. 

  • Az életbiztosítások közé tartozik többek közt a hagyományos életbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás, gyermekjövő megtakarítás. 
  • A nem-élet típusú biztosítások közé sorolunk tulajdonképpen minden mást. A teljesség igénye nélkül ide tartozik a balesetbiztosítás, a szárazföldi járművek casco biztosítása, a szállítmánybiztosítás, a tűz- és elemi kár biztosítás, az általános felelősségbiztosítás, a lakásbiztosítás és az utasbiztosítás. 

Az élet ágazat konstrukcióira elsősorban az abszolút kockázatok jellemzők, a nem-élet típusúakra a relatívak, ám a gyakorlatban gyakoriak az átfedések. Például ma már számos élet- és nyugdíjbiztosítás tartalmaz baleseti szolgáltatásokat is.

Kik a biztosítás résztvevői? 

Laikusként azt gondolhatnánk, hogy egy biztosításnak két szereplője van: a biztosító és a biztosított. Ám a valóságban sokkal szerteágazóbb a helyzet. Lássuk őket!

Biztosító

Egy biztosítási szerződésben a biztosító az a szereplő, aki kockázati fedezetbe veszi a biztosítás tárgyát. Egyszerűbben szólva ő az, aki fizet, ha bekövetkezik a káresemény. Ma Magyarországon kizárólag biztosítási társaságok nyújthatnak biztosítási szolgáltatást, így a ezt a szerepet hivatalosan sosem töltheti be magánszemély.

Biztosított

A biztosított az a személy, akinek a szerződés az érdekét védi. Magyarán az, akinek a károsodása esetén a biztosító fizetni fog. Fontos leszögezni, hogy a biztosított személye bizonyos esetekben nem egyezik meg a kedvezményezett személyével, például egy hagyományos életbiztosításnál.

Biztosítást kötő szerződő fél

Ő az a szereplő, aki úgynevezett ajánlatot tesz a biztosítónak, és akinek be kell fizetnie a biztosítási díjat. Ez a személy lehet azonos a biztosítottal, de nem feltétel. Például ha kisállatbiztosítást kötünk, a kiskedvencünk értelemszerűen nem írhatja alá a szerződést.

Kedvezményezett

Ha bekövetkezik a káresemény, a szerződés szerint a kedvezményezett jogosult a biztosítási szolgáltatásra. Tehát például egy haláleset bekövetkeztekor a szerződésben megjelölt kedvezményezettet illeti meg a juttatás.

Közvetítő

A közvetítő az a fél, aki az ügyfél és a biztosítótársaság kapcsolatáért felel. Rendszerint ő az , aki segít az ügyfélnek kiválasztani a legmegfelelőbb biztosítást, és elintézi a szerződéskötéssel járó, szükséges feladatokat és papírmunkát. Ilyenek például a Roar tanácsadó partnerei is.

Károsult

Ez a fogalom a kötelező felelősségbiztosítások esetén merül fel. Így nevezzük azt a harmadik felet, akinek a biztosított kárt okoz, és aki a térítésben részesül.

Mikor szolgáltat a biztosító?

A biztosító jellemzően akkor szolgáltat, ha a szerződésben foglalt káresemények valamelyike bekövetkezik. Ám a kifizetésnek vannak bizonyos feltételei. 

Ritka esetekben a biztosító mentesülhet a kockázatválallalási kötelezettség alól. Például ha kiderül, hogy egy adott károkozás szándékos volt, vagy egy balesetbiztosítás esetén a kár alkoholos befolyásoltság alatt következett be. 

Ezeket a kizárásokat és mentesüléseket a szerződésnek kristálytisztán tartalmaznia kell. Így mielőtt aláírnál bármit is, azt javasoljuk, hogy mindenképp olvasd át tüzetesen. Akár egy szakember segítségével is átnézheted közösen, hogy ne érjenek váratlanul egyes megkötések. Mi is szívesen segítünk

Mi az alulbiztosítottság és mi a túlbiztosítottság?

Egy kockázat akkor biztosítható, ha annak az értékét összegszerűen is meg lehet határozni. Ez egy lakásbiztosításnál vagy egy hajó cascónál különösen fontos adat, ha leég a ház, vagy megsérül a hajó. A biztosító legfeljebb ezt az előre meghatározott, úgynevezett újrabeszerzési (ingatlanoknál újjáépítési) értéket fogja kifizetni.

Előfordulhat azonban, hogy egy ingatlan vagy autó értéke időközben változik. 

Ha például a házunkon jelentős felújítási munkálatokat végeztünk, az felértékelődhet. Ám amennyiben biztosításunkat az évek során nem aktualizáltuk, káreset bekövetkeztekor a biztosító legfeljebb csak az eredeti újjáépítési értékig térít. Ez pedig jóval kevesebb lehet, mint a felújított házon esett kár értéke. Ezt nevezzük alulbiztosítottságnak.

Létrejöhet azonban túlbiztosítottság is. Előfordulhat, hogy egy korábban nagy értékű autó az évek során leértékelődik. Mi viszont sokáig a magasabb, kezdeti újrabeszerzési árért fizetjük a biztosítási díjat, ha a szerződésünket nem aktualizáljuk. A biztosító ebben az esetben is csupán a tényleges kárt fizeti meg. Totálkár esetén lehet, hogy csak a fele lesz annak az árnak, amiért mi a biztosítási díjat egészen eddig befizettük. 

Hogyan válasszuk ki a megfelelő biztosítást?

Elsőként gondoljuk át azt, hogy milyen céljaink és igényeink vannak, és hogy mennyit tudunk hosszú távon félretenni a biztosításra. Ezek után érdemes elkezdeni tájékozódni a lehetőségekről.

A biztosítási ajánlatokból azonban még a szűrések és szűkítések után is Dunát lehetne rekeszteni. 

Ezért azt javasoljuk, hogyha valóban fontolóra vetted egy biztosítás megkötését, fordulj szakemberhez. Mi is szívesen segítünk.

A biztosítási tanácsadók alapos és mélyreható ismeretek sajátítanak el a biztosítások terén. Ennek köszönhetően segítenek felmérni a lehetőségeket, és eligazodni a számtalan ajánlat között. Így könnyen megtalálod azt az egyet, ami leginkább passzol a Te személyes igényeidhez. A szakemberek alaposan tájékoztatnak arról is, hogy milyen szerződési feltételek, kizárások, mentesülések mentén térít vagy nem térít a biztosítótársaság. Valamint arról is, hogy milyen pontos költségekkel kell számolni a jövőben. 

Mivel egyes biztosítások – mint például az élet- vagy a nyugdíjbiztosítás – hosszú távú elköteleződést jelent, így alaposan meg kell fontolni döntést. Ezt pedig a legjobb egy olyan szakemberrel az oldaladon megtenni, aki hiteles tájékoztatást tud adni.

Segítünk!

Egy biztosítás krízis esetén hatalmas segítséget jelenthet. Főként a nagyobb értékű ingóságoknál és ingatlanok esetében, ahol önerőből szinte lehetetlen lenne kompenzálni az anyagiakat. Bizonyos konstrukciókkal félretehetünk a nyugdíjas éveinkre, felkészülhetünk egy nyaralás alatt bekövetkező balesetre, vagy kedvencünk betegsége esetén is hasznunkra válhat. 

Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyos  biztosításokat nem elég egyszer megkötni (pl.: lakásbiztosítás). Ahogy az az alulbiztosítottság és a túlbiztosítottság példáján is látszik, időről időre aktualizálni kell a megállapodást. Egyrészt azért, hogy semmiképp se fizessünk feleslegesen, vagy épp ellenkezőleg, hogy mindent a valós értékéért biztosítsunk.

Úgy érzed, nehezen igazodsz el a számtalan ajánlat között, vagy nincs elég időd és energiád átnézni a már meglévő szerződéseid? Fordulj hozzánk! Mi segítünk felmérni a terepet, és kiválasztani a legjobb ajánlatokat! Szívesen átnézzük veled a már meglévő biztosítsaid is, hogy semmiképp se ess az alul- vagy a túlbiztosítottság csapdájába.

Biztosítási alapfogalmak


A leírtak a blog írójának a személyes véleményét tükrözik, nem minősülnek ajánlatnak, kötelezettség vállalásnak, üzleti vagy befektetési, biztosítási javaslatnak, vagy felhívásnak. Konkrét biztosítási, vagy egyéb befektetési elképzelés esetén előzetesen mindenképpen konzultálj szakemberrel annak érdekében, hogy a személyes körülményeid és lehetőségeid alapján a lehető legjobb döntést hozhasd meg. 

Tetszett a cikk? Kérdésed van a témával kapcsolatban? Írj közvetlenül nekem!

Egyeki Bálint

biztosítási szakértő

    Küldés
    Back to the top